Associació de Relataires en Català


Creació de l’Associació de Relataires en Català (ARC)
21 Novembre 2007, 3:08 PM
Filed under: Uncategorized

El 21 de novembre de 2007 es legalitza l’Associació de Relataires en Català (ARC), tot constituint-se la següent Junta Directiva:

President:

            Xavier Xarles

 Secretari:

            Jeremies Soler

 Tresorera:

            Montse Assens

 Vocals:

            Manel Masip

            Miquel Bonfill

            Martí Ramos

            Ferran Planell

 La finalitat d’aquesta associació i els mitjans que emprarà per tal d’assolir aquests objectius, així com totes les dades referents al funcionament organitzatiu de l’ARC, es troben abastament detallats en els Estatuts.

 Junta d’ARC