Associació de Relataires en Català


adreça
12 Març 2009, 5:28 PM
Filed under: Adreça de correu

Podeu fer arribar les vostres inscripcions a aquesta adreça de correu:

associacio.relataires(@)gmail.com

Gràcies



Recital Poètic-Relataire
9 Març 2009, 12:04 AM
Filed under: Recitals

Vols participar en aquest recital poètic-relataire???

Si és aquest el teu cas, posat en contacte amb nosaltres per tal de preparar el programa de l’esdeveniment.

Necessitem rapsodes

Necessitem poemes

Necessitem fragments de relats

Necessitem col•laboradors

en fi, et necessitem a tu!

La participació no ha de ser necessàriament amb els poemes que ja estan il•lustrats, o sigui que tot poema o tot fragment de relat serà ben rebut.

La durada de l’acte ens permet llegir un màxim de 25-30 poemes/relats i això ens comportarà a fer una petita tria.

L’acte estarà amenitzat per la guitarra de Marina Culubret.

És imprescindible saber quan abans millor els textos que participaran per tal de coordinar de la millor manera lectura i música.

Organitzarem un sopar de pa amb tomàquet per després del recital per qui es vulgui quedar. Comenceu a fer llista!

adreces de contacte:

associacio.artistes@gmail.com

associacio.relataires@gmail.com

Organitzat per:

L’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, Relats en Català, Associació de Relataires en Català i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

Dades:

Divendres 27 de març a les 20,00h

lloc: Sala del Centre Cultural

al carrer Manuel Moreno, 30 de Vilassar de Dalt

Moltes gràcies



full d’inscripció
8 Març 2009, 11:20 PM
Filed under: Uncategorized

Formulari d’inscripció

Descarregar i emplenar aquest full. Fer l’ingrés en el compte i enviar-lo juntament per correu postal a l’adreça de l’Associació de relataires, o bé escanejar-ho tot i enviar-ho per correu electrònic a l’adreça de l’Associació.



Estatuts
6 Març 2009, 7:10 AM
Filed under: Uncategorized

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació

d’ Associació de relataires en català es constitueix l’associació, sense afany de lucre, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.rticle 2

2.1 Els fins de l’associació són:

– Objectiu principal la defensa i la difusió del català i la promoció de la lectura i escriptura en català, en tots els seus àmbits literaris.

– Promoure l’ús de la llengua catalana entre la societat catalana i especialment entre la gent jove a través de les noves tecnologies i incidint en instituts, biblioteques, escoles, centres cívics, esplais i qualsevol altre àmbit de treball i promoció juvenil.

– Facilitar la inserció i participació dels diferents col·lectius en projectes de promoció de la llengua catalana i dels escriptors novells en aquesta llengua, articulant programes de voluntariat i desenvolupament de projectes que vertebrin els eixos fonamentals d’aquesta associació.

– Promoure i participar en accions de difusió, sensibilització i incidència cultural i social que donin a conèixer la realitat de la nostra llengua i la literatura en la nostra llengua.

– Crear un nexe d’unió entre parlants i escriptors de parla catalana, ja siguin estatals com d’altres regions i països estrangers.

2.2 Per tal d’assolir els esmentats objectius, l’associació desenvoluparà, entre d’altres les següents activitats i projectes.

– Crear eines de difusió y multiplicació de la llengua catalana a través de les noves tecnologies creant un portal amb recursos a internet sobre l’ús de la llengua i de la literatura. Aquest portal es desenvoluparà a partir de la pàgina web inicial de 

– Promoure escriptors novell catalans i donar-los eines per publicitar les seves obres a través de l’accés lliure de qualsevol persona als recursos literaris i de promoció de la seva obra que li oferirà el portal d’internet 

– Proporcionar equip tècnic i serveis com a eines i recursos pel escriptor novell a través d’un portal d’internet, Promoure l’accés de tot hom a les noves tecnologies en català.

– Programes i accions de promoció del voluntariat en els diversos àmbits de treball de la nostra associació.

– Integració i participació en plataformes i federacions que estiguin en sintonia amb els fins de la nostra associació

– Contractes i convenis de col·laboració amb administracions públiques i privades amb l’objectiu de poder implementar els objectius de la nostra associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.  

 

relatsencatala.cat –de la qual la empresa Omatech S.L es compromet a cedir determinades facultats però es reserva tots els drets referents a la seva propietat— per la execució i difusió de les activitats i recursos literaris i de l’ús de la llengua propis de la associació. relatsencatala.cat, així com de totes les activitats publicitadores i multiplicadores que es realitzin –premis, publicacions, promocions, etc.

Article 3

Per seguir llegint, descarregeu-vos el PDF

 A